Wybór rozdzielnicy elektrycznej

Przekładnik prądowy, bezpiecznik elektryczny, ogranicznik przepięć, wyłącznik instalacyjny, stycznik czy przekaźnik – to tylko niektóre z urządzeń, które znaleźć można w rozdzielnicy elektrycznej. Jest więc ona niezbędnym elementem każdej sieci elektrycznej.

Szafy rozdzielcze w izolacji powietrznej

szafy rozdzielczeProducenci wykonują rozdzielnice, uwzględniając moc prądu, jaki ma przez nie przepływać – do niewielkich prądów dostosowane są rozdzielnice tablicowe, które sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach czy szkołach. Większe prądy – od kilkuset do kilku tysięcy amperów muszą być „obsługiwane” przez rozdzielnice skrzynkowe lub szafowe. Elektryczne szafy rozdzielcze mogą posiadać różną ilość pól – liniowych, transformatorowych, sprzęgłowych i innych. W elektrycznej szafie rozdzielczej o konstrukcji bezprzedziałowej, wszystkie te pola znajdą się w tej samej przestrzeni. W ofertach producentów znajdują się jednak także rozdzielnice wieloprzedziałowe – w nich instalacja poszczególnych urządzeń, szyn i obwodów odbywa się w różnych przedziałach. To sprawia, że zawartość elektrycznej szafy rozdzielczej jest przejrzysta, a przy tym następuje ograniczenie skutków zwarć łukowych. Nowoczesne szafy opierają się na konstrukcji modułowej, a więc mogą być rozbudowywane w dowolny sposób.

szafy rozdzielczeWybierając elektryczną szafę rozdzielczą, zwróćmy uwagę na to, w jakiej izolacji jest wykonana – wśród najpopularniejszych wyrobów znajdziemy rozdzielnice w izolacji powietrznej, gazowej lub żywicznej. Elektryczne szafy rozdzielcze w izolacji powietrznej wykorzystują nadciśnienie – nie dopuszcza ono do dostawania się do urządzenia zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Izolacja gazowa z kolei wykorzystuje najczęściej sześciofluorek siarki. To gaz nietoksyczny, a także stabilny chemicznie, dlatego jego zastosowanie jest całkowicie bezpieczne. Dzięki dużej pojemności cieplnej pozwala on na gaszenie łuku elektrycznego, a także umożliwia odprowadzanie ciepła na drodze promieniowania. Elektryczne szafy rozdzielcze w izolacji żywicznej opierają się zaś na żywicy epoksydowej – pokrywa się nią każdy z elementów znajdujących się w szafie. Dzięki temu są one od siebie odseparowane w sposób uniemożliwiający powstanie łuków wewnętrznych. Oprócz wyboru izolacji, należy zdecydować też, czy rozdzielnica ma być osłonięta, osłonięta częściowo czy nieosłonięta – to zależy od miejsca, w którym będzie się ona znajdować.

Jeżeli umieścimy ją w pomieszczeniu niedostępnym dla niepowołanych osób, wówczas może być nieosłonięta. W pozostałych sytuacjach urządzenia pod napięciem powinny znaleźć się za osłoną.