Rodzaje suwnic i ich parametry techniczne

Suwnice to urządzenia dźwigowo- transportowe, które służą do przemieszczania ładunków. Pracują one w ruchu przerywanym i wykorzystywane są do podnoszenia i opuszczania różnych towarów. Można nimi przemieszczać rzeczy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Istnieją różnorodne kryteria podziału suwnic.

Suwnice i ich kategorie

suwniceBiorąc pod uwagę budowę konstrukcji nośnej suwnice dzielimy na: mostowe (nadtorowe), bramowe, półbramowe i podwieszane. Suwnice mostowe używane są w halach przemysłowych. Zbudowane są z kratownicowego pomostu umieszczonego na szynach. Z kolei suwnice bramowe zwykle montowane są na zewnątrz, np. na składowiskach i pochylniach stoczniowych. Suwnice podwieszane mają modułową budowę, są lekkie i mobilne, w związku z czym można je dopasowywać do miejsca montażu nawet pod konstrukcją dachową. Suwnice mogą służyć do transportu różnego rodzaju materiałów. Dzięki nim można przemieszczać płynne metale, żużle, materiały sypkie, metale, wsad do pieców hutniczych itd. W zależności od rozmiaru i typu suwnicy, urządzenia te mogą być sterowane z poziomu roboczego, z kabiny lub zdalnie (czyli bezprzewodowo). Istnieją również takie dźwignice, którymi można sterować zarówno zdalnie, jak i z kabiny. Suwnice mogą mieć napęd ręczny, elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny lub mieszany.

suwniceGłównymi parametrami technicznymi suwnic są: udźwig, wysokość podnoszenia, prędkość podnoszenia lub opuszczania, prędkość jazdy suwnicy, prędkość jazdy wciągarki/ wciągnika, rozpiętość suwnicy i grupa natężenia pracy. Udźwig to największa dopuszczalna masa ładunku, którą może transportować suwnica. Do masy tej wlicza się wagę zdejmowalnych urządzeń chwytających lub ładunkowych. Udźwig podawany jest w tonach. Wysokość podnoszenia to wysokość, którą liczy się od poziomu roboczego suwnicy (w przypadku suwnic pomostowych będzie to poziom podłoża) do urządzenia chwytającego (ładunkowego), które znajduje się w górnym położeniu. Podaje się ją w metrach. Prędkość podnoszenia lub opuszczania (liczona w metrach na sekundę) to szybkość pionowego przemieszczania ładunku o masie równej udźwigowi suwnicy. Rozpiętość suwnicy (podawana w metrach) to odległość pomiędzy osiami szyn jezdnych.

Suwnice mają zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki – uczestniczą one w procesach produkcyjnych, transportowych, magazynowych, przeładunkowych i montażowych. Dzięki nim możliwe jest przemieszczanie nawet bardzo ciężkich ładunków w pionie i poziomie w przestrzeni, która jest ograniczona długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz rozpiętością mostu.

Sprawdź także http://fortech-cranes.pl/