Na czym polega legalny demontaż i składowanie eternitu?

Na dachach wielu polskich domów nadal zalega azbest, ponieważ jego wyrzucenie może być kosztowne, a z pewnością jest trudne. Jednym z powodów, dla których usunięcie eternitu jest tak wymagającym zadaniem, jest między innymi to, że ewentualne uszkodzenie dachówek azbestowych może przyczynić się do rozpylenia w powietrzu karcynogennego czynnika, co przyczyni się do problemów zdrowotnych okolicznych mieszkańców, a także do skażenia środowiska naturalnego.

Fachowy demontaż eternitu

 demontaż eternituSilny wiatr oraz wysoka temperatura przyczyniają się do uwalniania z płyt dachowych azbestu, ale równie poważnym czynnikiem są prace na dachu, w tym przede wszystkim nieumiejętny demontaż eternitu. Pierwszym, co należy zrobić przed zdjęciem dachówek, jest zmoczenie materiału. Wilgoć ogranicza pylenie, ponieważ cząsteczki eternitu są zawierane w wodzie, suche zaś nie miałyby żadnych przeszkód do bycia rozpylonym w powietrzu. Dzięki temu można ograniczyć nie tylko dostanie się azbestu do środowiska naturalnego czy przyczynianie się jego do rozwoju chorób okolicznych mieszkańców, ale także zapewnić pracownikom zdejmującym płyty bezpieczeństwo. Legalny montaż eternitu wymaga także bezkolizyjnego zdjęcia, co oznacza, że pod żadnym pozorem płyt nie należy ciąć czy zrzucać z dachu.

 demontaż eternituTrzeba możliwie jak najłagodniej zdjąć je z dachu, jak najszybciej pakując w szczelne opakowanie, które sprawi, że szkodliwy azbest nie będzie się w powietrzu rozpylał. Folie ochronne sprawią, że eternit będzie odpowiednio zmagazynowany, dzięki czemu możliwy będzie jego bezpieczny przewóz. Właściwe powinno być również składowanie azbestu. Eternit musi być przechowywany w kwaterach azbestowych, które można znaleźć na niektórych składowiskach śmieci. Składowanie azbestu wymaga jego zamoczenia w wodzie, dzięki czemu nie będzie wydostawał się pył z kwatery. Ważne jest też przykrycie wszystkich zebranych płyt eternitowych grubą warstwą ziemi – powinny to być co najmniej trzy metry gruntu. Legalny demontaż eternitu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ łatwo jest nieopatrznie uwolnić karcynogenny czynnik do atmosfery. Aby zapobiec pyleniu, powinno się azbest zdejmować na mokro, bowiem w suchych warunkach pył łatwiej się unosi.

Ponadto istotne jest niewiercenie czy niepiłowanie płyt z eternitu. Cały azbest trzeba ściągnąć z dachu w jak najbezpieczniejszy sposób i zapakować w warstwę folii ochronnej. Następnie trzeba zasypać płyty eternitowe w specjalnych kwaterach, jakie są na niektórych wysypiskach – należy do tego użyć ziemi. Warstwa powinna być co najmniej 3-metrowa.