Na czym polega kompensacja mocy biernej?

Prąd elektryczny przepływający przez odbiornik wywołuje wydzielenie się określonej mocy. W obwodach elektrycznych prądu zmiennego rozróżnia się trzy rodzaje mocy: czynną, bierną i pozorną. Moc czynna to składowa zamieniana na pracę użytkową. Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami tego obwodu.

Kompensacja mocy w sieci

kompensacja mocy biernejMoc pozorna jest natomiast geometryczną sumą mocy czynnej i biernej. Moc bierna nie wykonuje żadnej pracy, a mimo to jest niezbędna do poprawnego działania wielu odbiorników energii elektrycznej, np. silników czy transformatorów. W dużym stopniu jest przyczyną obciążania źródła prądu, powodującego dodatkowe straty ciepła. Moc bierna zwiększa również spadki napięć na elementach sieci energetycznej i ogranicza zdolność przesyłową sieci, a także zdolności wytwórcze generatorów. Dlatego tak bardzo istotne jest prowadzenie oszczędnej gospodarki mocą bierną. Polega ona na tym, żeby nie przesyłać jej na duże odległości w systemie energetycznym. Uściślając- w sieciach przesyłowych polega to na tym, aby optymalizować poziomy napięć w węzłach wytwórczych i regulować transformatory. Kompensacja mocy biernej to działanie, które stosuje się w sieciach rozdzielczych i u odbiorców energii elektrycznej. Kompensacja umożliwia zmniejszenie współczynnika mocy, wydłuża żywotność kabli i innych elementów sieci, co przekłada się na zmniejszenie rachunku za energię elektryczną. Kompensacja mocy biernej polega na zastosowaniu urządzeń, które zmniejszą emitowanie tego rodzaju mocy.

kompensacja mocy biernejW tym celu wykorzystywana może być bateria kondensatorów, tyrystorowa lub dławików. Pod względem zasięgu działań kompensacyjnych i tego, jak są one realizowane, wyodrębnia się trzy typy kompensacji mocy biernej: indywidualną, grupową oraz centralną. Kompensacja indywidualna odnosi się jedynie do pojedynczych urządzeń, ma na celu zrównoważenie mocy biernej dużych odpływów indukcyjnych i używa się do niej najczęściej baterii nieregulowanych. Kompensacja grupowa umożliwia poprawę parametrów fragmentów sieci i odnosi się do grupy urządzeń, wykorzystuje się do niej zwykle baterie automatyczne sterowane przy użyciu regulatorów mocy biernej. Kompensacja centralna ma na celu doprowadzenie do uzyskania odpowiednich parametrów sieci postrzeganej od strony zasilania. W tym celu stosuje się jedno urządzenie kompensacyjne dla całego zakładu lub stacji rozdzielczej.

Ostatnimi laty znacznie wzrosło zainteresowanie zagadnieniem kompensacji mocy biernej, a to z powodu zmian w sposobie rozliczania nieskompensowanej mocy biernej i wskutek podwyżek cen energii elektrycznej. Kompensacja umożliwia optymalizację kosztów oraz zwiększa niezawodność układu zasilającego.