katarina-laubega.pl

Historia powstania lasera związana jest z odkryciami dotyczącymi budowy atomu. Pierwszy laser uruchomiono w 1960 roku w Malibu. Jako ośrodka czynnego użyto rubinu. Za generowanie światła odpowiadała impulsowa lampa ksenonowa. W tym samym roku udało się uruchomić pierwszy laser helowo-neonowy, który pracował w sposób ciągły. Na urządzenie molekularne wykorzystujące dwutlenek węgla trzeba było czekać aż do 1964 roku.

A tymczasem.. w 21 wieku

profesjonalne cięcie laserem w bydgoszczyDzisiaj urządzenia wykorzystujące wzmocnienie światła za pomocą wymuszonej emisji promieniowania stosowane są między innymi do cięcia blach. Kiedy urządzenie laserowe ogniskuje światło przez optykę skupiającą, uzyskuje się w plamce ogniskowej wiązkę o znacznej gęstości mocy, która może zostać wykorzystana do cięcia przedmiotów. Bydgoskie firmy oferują cięcie metalu, drewna czy tworzywa sztucznego z wysokim poziomem precyzji. Wiązka lasera jest w stanie stopić i odparować praktycznie każdy znany materiał. Wycinanie laserowe ma przebieg bezstykowy – nie powoduje zużycia się narzędzi skrawających i nagrzewania całej powierzchni obrabianego przedmiotu. Obróbka bezsiłowa pozwala na formowanie przedmiotów podatnych na odkształcanie. Proces cięcia laserem charakteryzuje się szybkim przebiegiem, brakiem skrzywień i niewielką strefą wywierania ciepła. Obecnie profesjonalne cięcie laserem w Bydgoszczy to koszt 500-600 złotych za roboczogodzinę.

obcinanie laseremBydgoskie firmy wyceniają usługę na podstawie grubości i rodzaju obrabianego materiału. Dla standardowej blachy moc wiązki powinna wynosić około 104-105 watów na milimetr kwadratowy, żeby uzyskać gładką krawędź podczas cięcia. Rozmiar szczeliny cięcia zależy od rodzaju użytej przez bydgoskich fachowców dyszy. Średnica może wynosić od 0,75 do nawet 3 milimetrów. Dyszę ustawia się od 0,5 do 3 milimetrów nad ciętym przedmiotem. Do cięcia grubszych blach należy wykorzystać większą ogniskową – dziesięciomilimetrowy arkusz należy ciąć z wykorzystaniem ogniskowej o długości 200-250 milimetrów. Moc wiązki waha się od 400 do 500 watów. Długość i moc wiązki wpływają na to, ile czasu potrzebne jest do przebicia.

Skuteczne cięcie laserem można uzyskać jedynie poprzez właściwe dobranie parametrów pracy urządzenia. Dla każdego materiału należy dobrać właściwy gaz osłonowy. Może być to dwutlenek węgla, tlen czy argon. Urządzenia do cięcia laserowego są w pełni zautomatyzowane i steruje się nimi za pomocą oprogramowania komputerowego (CNC). Na higienę pracy wpływa brak charakterystycznego dla zakładów zajmujących się skrawaniem hałasu.