Jak montuje się okna?

Wielo osób myśli, że montaż okien należy do łatwych. Jednak, aby okna były szczelne, nie jest to wcale łatwe zadanie. To jak będzie wyglądał montaż okien zależy przede wszystkim od tego z jakiego materiału wykonane są ramy, od materiału oraz technologii wykonanego muru.

Okna i łączniki

oknaAby okno było szczelne musi zostać dobrze usytuowane w ścianie. Dzięki temu uniknie się strat ciepła. Jeśli mamy do czynienia ze ścianą jednowarstwową to okno umieszcza się na środku mury. W przypadku ściany dwuwarstwowej takie okno umieszcza a się przy zewnętrznej krawędzi ściany. W ścianach trójbarwowych, które już rzadko się stosuje okno montowane jest w płaszczyźnie ocieplenia. Jedna z firm okna z Wodzisławia montuje przy pomocy specjalnych łączników. Są to albo dyble albo stalowe kotwy. To jaki łącznik zostanie zastosowany zależy od kilku czynników, od rodzaju ściany, od użytych materiałów, od tego jakie siły będą przenoszone, czy występuje i jaki ruch w szczelinie pomiędzy oknem a ścianą. Uśredniając, taki łącznik najczęściej znajduje się w odległości piętnastu centymetrów osi słupka oraz od narożników. Jeśli chodzi o odległość pomiędzy kolejnymi łącznikami to wynosi ona od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu centymetrów w oknach plastikowych, natomiast w oknach drewnianych wynosi osiemdziesiąt.

oknaWedług firmy, która montuje okna z Wodzisławia, jeśli chodzi o kolorowe okna to łącznik montuje się około 25 centymetrów od narożnika. Do tego wzdłuż całego profilu przerwy między mocowaniami nie powinny przekraczać 50 centymetrów. Jak już było wspomniane okna montuje się przy pomocy kotwi jak i dybli. Kotwy są to płaskowniki wykonane ze stali. Dzięki mocowaniu do okna jak i do ściany, połączenie te jest bardzo stabilne, ale również i sprężyste. Natomiast dyble są kołkami rozporowymi z tuleją rozprężoną wykonaną z metalu. Elementem tym przymocowuje się ościeżnice bezpośredni do ściany. Najczęściej dyble są wykorzystywane do montażu dużych ciężkich okien. Podczas montażu okien nie można zapominać o izolacji. Najważniejsze jest wypełnienie prz3estrzeni między oknem a ścianą. Najczęściej do tego wykorzystuje się piankę poliuretanową. Pianka PUR pełni rolę izolatora, ale również umożliwia swobodne odkształcanie się ram okiennych pod wpływem zmian temperaturowych. Montaż okien powinien być wykonany solidnie.

Zaczynając od odpowiedniego dobru materiałów, poprzez odpowiednią ora szczelną izolację, aż po dobre wywarzenie. Dlatego przed wybraniem firmy monterskiej warto dowiedzieć się z jakich narzędzi korzystają oraz jakie mają doświadczenie.