katarina-laubega.pl

 

W procesie pozyskiwania i przetwarzania zboża jednym z kluczowych etapów jest jego oczyszczanie. Kiedyś wykonywano tę pracę ręcznie, co kosztowało wiele wysiłku, obecnie jednak można skorzystać z technologicznych udogodnień. Stare drewniane maszyny napędzane ręcznie zostały zastąpione przez urządzenia, które oferują wysoką wydajność, są odporne na upływ czasu i uszkodzenia, a dodatkowo zapewniają wysoki poziom wygody i bezpieczeństwa podczas pracy.

Wialnie to urządzenia spotykane w gospodarstwach indywidualnych oraz dużych przedsiębiorstwach rolniczych

wialnia do zbożaWydajność wialni zależy od powierzchni sit oraz liczby kanałów aspiracyjnych. Wialnię można wykorzystywać do oczyszczania zbóż, nasion rzepaku czy kukurydzy. Za pomocą wialni wykonuje się czyszczenie wstępne oraz dokładne. Usuwa się zanieczyszczenia lekkie oraz ciężkie. Do lekkich zanieczyszczeń zalicza się plewy i kurz. Są one lżejsze od ziarna. Ciężkie zanieczyszczenia to między innymi piasek, nasiona chwastów i zniszczone ziarna. Niezbędne jest także usuwanie słomy, kłosów i kamieni. Z profesjonalnych wialni korzystają zakłady, w których produkuje się paszę i przetwarza nasiona, na przykład do produkcji oleju roślinnego. Czyszczenie odbywa się poprzez różnicowanie grubości. Pierwszy etap wykorzystuje sito górne. Obecnie specjalne wialnie do zboża można kupić bezpośrednio od uznanych producentów.

rolnictwo Takie maszyny różnią się od siebie wymiarami i wydajnością. Ziarno, które jest jeszcze nieoczyszczone, należy wprowadzić do wialni poprzez króciec zasypowy. Skrzynie z kolejnymi sitami wykonują ruchy posuwisto-obrotowe. W ich trakcie ziarno przemieszcza się i przechodzi przez kolejne sita, na których zostają zabrudzenia. Sita występują na poziomie górnym oraz dolnym. Sita górne służą do odbierania grubych zanieczyszczeń, a dolne drobnych. Wszystko to, co pozostaje na górnym sicie, trafia później do zbiornika na grube zanieczyszczenia. sita czyszczone są za pomocą specjalnych kulek. Tryb pracy zależy od tego, jakie sita zostały zamontowane. Nowoczesne wialnie wyposażone są w wentylatory oraz sita. Wydajność zależy od wielu parametrów i może wahać się od 25 do 80 ton na godzinę dla urządzenia o mocy 9 kW.

Niezbędne jest doprowadzenie sprężonego powietrza. Na wydajność wialni wpływa między innymi rodzaj nasion oraz poziom ich zanieczyszczenia. Także poziom wilgotności ziarna wpływa na szybkość oraz sprawność czyszczenia. Montując dodatkowe sita, można zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania i przygotować ziarno do przetwórstwa.