katarina-laubega.pl

Zadanie instalacji odgromowej jest proste – chronić budynek przed działaniem wyładowań atmosferycznych, czyli piorunów. Stanowią one poważne zagrożenie pożarowe, dlatego budynki muszą być wyposażone w instalacje odprowadzające je do gruntu. Taka instalacja będzie działała prawidłowo tylko w sytuacji, w której zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.

Instalacje odgromowe

piorun Piorun to skondensowana energia elektryczna o natężeniu nawet do 20 000 amperów. Jego temperatura może sięgać 30 000 stopni Celsjusza, dlatego ochrona przed nim jest tak istotna. Piorun zawsze szuka najkrótszej drogi do ziemi. Powstaje, gdyż natura dąży do wyrównania potencjału między gruntem, a chmurami. W sytuacji, gdy piorun uderzy w budynek, może nie tylko uszkodzić urządzenia elektryczne, ale też doprowadzić do wybuchu pożaru. Takiej sytuacji można zapobiec, montując instalację odgromową. Uderzenie pioruna w materiał niepalny może spowodować jego pęknięcie. Do takich materiałów zalicza się na przykład beton. Na instalację odgromową składają się metalowe przewody. Montuje się je na dachu, żeby mogły łatwiej przechwycić wyładowanie atmosferyczne.

instalacja odgromowaNajważniejszą zasadą jest połączenie przewodów z gruntem. Sprawia to, że piorun zostaje odprowadzony do ziemi, a jego ładunek rozchodzi się w sposób bezpieczny. Profesjonalne instalacje odgromowe w Bielsku wykonywane są przez doświadczonych budowlańców i elektryków. Warunki techniczne, które musi spełnić instalacja odgromowa, opisane są w normie PN-EN 62305. Na dachu montuje się zwody pionowe oraz poziome. Do ich wykonania wykorzystuje się drut cynkowany, aluminium lub stal nierdzewną. Ujednolicona średnica drutu to osiem milimetrów. Zwody pionowe muszą wystawać ponad takie elementy jak maszty odgromowe i iglice kominowe. Zwody poziome wykonuje się na krawędzi dachu, a także wzdłuż kalenicy. Niektóre metalowe części domu mogą przejąć rolę zwodów. Takie elementy muszą mieć przynajmniej pół milimetra grubości. Mogą być to rynny czy poręcze. Zwody nie mogą mieć elementów wykonanych z materiałów łatwopalnych. Ważnym elementem instalacji odgromowych są także przewody odprowadzające, które łączą zwody z uziomami. Do ich wykonania można zastosować stalową taśmę lub druty z materiałów przewodzących.

Odległość między przewodami odprowadzającymi, a ścianą budynku powinna wynosić dwa centymetry. Ostatnim elementem są uziomy, które odpowiadają za doprowadzenie ładunku do gruntu. Uziom powinien znajdować się w odległości przynajmniej jednego metra od budynku. Głębokość uziomu to przynajmniej osiemdziesiąt centymetrów.