Budowa pompy ciepła

System grzewczy, który wykorzystuje pompę ciepła, to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań, dlatego cieszy się niesłabnącą popularnością. Urządzenie to składa się z kilku ważnych podzespołów.

Elementy pompy ciepła

pompa ciepłaTo przede wszystkim sprężarka, której zadaniem jest podniesienie ciśnienia czynnika chłodniczego. Dzięki niej temperatura pary wzrasta do około 100 st. C. Sprężarka, podczas swojego działania, jest niestety bardzo głośna, dlatego konieczne jest założenie izolacji akustycznej. Drugi ważny element to zawór rozprężny – toruńskie pompy ciepła oparte są na częściach wysokiej jakości. Zadaniem tego zaworu jest obniżenie ciśnienia czynnika chłodniczego, które zdąża do parownika. Tam czynnik chłodniczy jest odparowywany, a ciepło zostaje przekazane od płynu niezamarzającego do obwodu czynnika chłodniczego. Z kolei skraplacz pozwala na skroplenie gazu do postaci płynnej i przekazanie ciepła do systemu centralnego ogrzewania. Najważniejsza są jednak pompy – pompa ogrzewanej wody oraz pompa płynu niezamarzającego. Od pierwszej z nich zależy obieg wody c.o., od drugiej – jak sama nazwa wskazuje – obieg płynu niezamarzającego. Wśród pozostałych elementów wymienia się trzydrogowy zawór przełączający, krócciec odpowietrzający, podgrzewacz CWU, grzałkę elektryczną, węże i wziernik, a także elementy sterownicze – centralę sterującą, panel sterowniczy oraz skrzynkę elektryczną.

pompa ciepłaPompy ciepła mogą wykorzystywać różne czynniki cieplne – to powietrze, ciepło z gruntu lub woda gruntowa. Wykorzystanie powietrza jest popularne z tego względu, że jest to najłatwiej dostępne źródło, a instalacja to niewielki koszt inwestycyjny, dlatego warto zdecydować się na to rozwiązanie, jeśli chcemy ogrzewać budynek jednorodzinny. To też dobry pomysł do ogrzewania wody użytkowej latem. Całorocznie jest to jednak mało efektywny sposób, gdyż powietrze charakteryzuje się niskim ciepłem właściwym oraz dużymi wahaniami temperatury, zarówno dziennymi, jak i sezonowymi. Instalacja taka charakteryzuje się też małym współczynnikiem przejmowania ciepła. Producenci proponują więc pompy ciepła wykorzystujące ciepło z gruntu – ma ono stałą temperaturę: instalacja opiera się wówczas na poziomych lub pionowych kolektorach ciepła, które muszą być umieszczone na odpowiedniej głębokości w gruncie. Niestety to rozwiązanie odznacza się wysokimi kosztami inwestycyjnymi (choć zależy to od rodzaju kolektora), choć wśród zalet wymienia się niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoką efektywność.

Trzecią propozycją jest wykorzystanie wody gruntowej – to jednak wymaga budowy aż dwóch studni, ponadto trzeba zadbać o odpowiednie pozwolenia wodnoprawne.