Page #: 14 of 14

centralne ogrzewanie
rekuperacja
gabiony
ławka